ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายแนะนำสถานที่และโครงการพัฒนาพื้นที่ Microgrid

School of Renewable Energy และ Simulation ใน Scenarios ต่างๆ ของ RE Integrations ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ