หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4 .ค. 2556 10:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีประกาศถึงหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :