วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2558
29 .ค. 2557 16:15 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วย วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

 

เดือนสิงหาคม 2558 วันที่เริ่มเรียน
Cambridge English Exam Preparation  3 สิงหาคม 2558
English for Communication 7 สิงหาคม 2558
Grammar & Vocabulary for Test Preparation 11 สิงหาคม 2558
เดือนกันยายน 2558 วันที่เริ่มเรียน
Listen & Speaking 1 กันยายน 2558
Cambridge English Exam Preparation 2 กันยายน 2558
Reading for Test Preparation 9 กันยายน 2558

 

สมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ >>http://www.nulc.nu.ac.th<<