วิทยาลัยพลังงานทดแทน ของประชาสัมพันธ์โครงการ "Smart school in Lower Northern region of Thailand with biogas production through biomass"
28 พ.ค. 2558 14:15 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของวิทยาลัยฯ

ด้วย วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Wuppertal Institute for Climate,

Environment and Energy (WI), Germany ให้ดำเนินโครงการวิจัย Smart school in Lower Northern region of Thailand with biogas production through biomass ระยะเวลานับตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Download<<