ประกาศผลสอบข้อเขียนตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
25 พ.ค. 2559 10:15 น.

ประเภทข่าว: ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน ตำแหน่ง "นักวิชาการเงินและบัญชี"

 

รายชื่อ Click Here >>download<<