ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสอบภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่
13 ก.พ. 2557 14:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วย สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประชาสัมพันธ์ทางเลือกของการสอบภาษาอังกฤษอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คือ การสอบ Writing Proficiency Test ซึ่งเป็นการสอบเขียนตอบเพียงอย่างเดียว (Writitng Essay) ใน wording 300 - 500 คำ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง และจะจัดสอบในทุกๆอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) รายละเอียดดังนี้

   

     * การรับสมัคร

        1. เริ่มสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.nulc.nu.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2557

        2. ชำระค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300 บาท ภายในวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 (ณ อาคาร CITCOMS ชั้น 4)

        3. เริ่มสอบครั้งแรก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

 

    * เงื่อนไขการผ่านการสอบ

        1. สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย/นิสิตไทย

            - ระดับปริญญาโท ต้องได้ 65 คะแนนขึ้นไป

            - ระดับปริญญาโอกต้องได้ 75 คะแนนขึ้นไป

        2. สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/นิสิตต่างชาติ

            - ระดับปริญญาโท ต้องได้ 70 คะแนนขึ้นไป

            - ระดับปริญญาโอกต้องได้ 80 คะแนนขึ้นไป

 

    * เกณฑ์การให้คะแนน

        1. Content/Ideas                              25 Points

        2. Organization                                25 Points

        3. Grammar/Structure                      25 Points

        4. Word Choice/Word Form              15 Points

        5. Mechanics                                   10 Points

 

หมายเหตุ

1. รับสมัครได้ครั้งละ 100 คนเท่านั้น

2. การสอบ 1 ครั้ง ต้องเว้นไปอีก 2 เดือน ถึงจะมีสิทธิ์กลับมาสอบได้ในครั้งถัดไป

3. รับชำระเงินในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :

 

ดาวน์โหลดปฏิทินการสอบประจำปี 2557 :