ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเริ่มใช้ฟอร์มการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ E-document
22 เม.ย. 2557 10:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางสากลและเพื่อรองรับการขอรับการรับรอง AAALAC International โดยผู้มีความประสงค์จะขอรับรองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nucar.nu.ac.th/all_form.php