ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2556
4 .ค. 2556 15:10 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศกำหนดระยะเวลาการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ วันสมัครสอบล่าช้าพร้อมเสียค่าปรับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบวัดคุณสมบัติ และวันประกาศผลการสอบ ประจำปี 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าน

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :